top of page

Verzending 1-3 werkdagen - Levering pick-up point mogelijk

Free Shipping > €149,-

Favini Crush

 

Our new choice of paper!

350g/m2

โ€‹

The environmentally friendly paper is produced with 100% green energy in Italy. A special feature of the paper: 15% of the paper pulp is replaced by organic agricultural waste. 40% of the used raw material is recycled paper. Producing in this way reduces the pressure on cutting trees.

โ€‹

Het milieuvriendelijke papier wordt met 100% groene energie geproduceerd in Italië. Bijzonder aan het papier is dat 15% van de papierpulp vervangen wordt door biologische landbouwafval. 40% van de gebruikte grondstof is gerecycled papier. Door op deze manier te produceren wordt de druk op boomkap verlaagt.

Paperwise

 

Our new selection in envelopes!

90g/m2

100% agricultural waste

โ€‹

Paperwise produces paper socially and environmentally aware. They produce with 100% green energy and make paper exclusively from agricultural waste. Think of leaves and stems. After all, nature knows no waste.

โ€‹

Paperwise produceert papier sociaal- en milieubewust. Ze produceren met 100% groene energie en maken papier uitsluitend van landbouwafval. Denk dan aan bladeren en stengels. De natuur kent immers geen afval.

Sustainability

Getekenddoorzusje verduurzaamt

โ€‹

This means that our new collection is made of more environmentally-conscious paper.

By using new techniques and embracing agricultural waste as raw material, we are reducing our impact on cutting down new trees by 55%.

โ€‹

Onze nieuwe collectie kaarten wordt van milieubewuster paper gemaakt.

Door gebruik te maken van nieuwe technieken en landbouwafval als grondstof te omarmen verlagen we onze impact

op het kappen van nieuwe bomen met maar liefst 55%.

โ€‹

Tintoretto Gesso = 100% FSC certified.

โ€‹

We are slowly saying goodbye to this 300g/m2 embossed paper that we have used a lot. Throwing it away is not sustainable, so we will sell the cards on this beautiful paper until stocks last.

โ€‹

We gaan langzaam afscheid nemen van dit reliëf rijke papier van 300g/m2 waar we veel gebruik van gemaakt hebben. Weggooien is niet duurzaam, dus we zullen de kaarten op dit mooie papier verkopen tot de voorraad strekt.

Kraft Enveloppe = 100% gerecycled paper

โ€‹

โ€‹The authentic and much used Kraft envelope of 230g/m2 was already a good choice. But it can be even better, so we will match the current stock with the stock of cards.

โ€‹

De authentieke en veelgebruikte Kraft enveloppe van 230g/m2 was al een goede keus. Maar het kan nog beter, dus we zullen de huidige voorraad matchen aan de voorraad kaarten.

Eco & Duurzaam

โ€‹

To mark the transition, we will give the new collection of cards printed on Favini Crush paper including Paperwise envelopes our own seal.

โ€‹

Om de transitie duidelijk te maken zullen we de nieuwe collectie kaarten gedrukt op Favini Crush papier inclusief Paperwise enveloppe ons eigen zegel geven.

bottom of page